Porady prawne online

Oferujemy bezpłatną pomoc prawną dla osób cierpiących na zaburzenia afektywne (ChAD/depresja) i ich rodzin. W celu otrzymania porady prosimy o przesłanie maila. Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania w jak najszybszym terminie. Gwarantujemy pełną anonimowość.

Problem dotyczy kwestii prawnych? Napisz do nas: prawnik@afektywni.pl

Poradnictwo prawne obejmuje:
• udzielnie odpowiedzi prawnych na pytania beneficjantów i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wszelkich innych osób, którym Fundacja udziela pomocy,
• analizowanie danej sytuacji prawnej lub przypadku prawnego, wskazanie podstawy prawnej do danego przypadku,
• praktyczne wytłumaczenie i wyjaśnienie danej sytuacji prawnej, ocena szans realizacji czyichś uprawnień pod kątem efektywności. wskazanie możliwości dochodzenia swoich uprawnień samemu lub przy pomocy odpowiednich organów władzy publicznej i instytucji społecznych (tj. odpowiedź na pytanie, gdzie udać się dalej).
Poradnictwo prawne nie obejmuje pisania aktów prawnych, w tym wniosków, pozwów, odwołań, statutów etc.

Poradnictwo prawne dotyczy trzech gałęzi prawa:
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego.
Z praktyki wiadomo, że najbardziej powszechne są sprawy z zakresu:
Z prawa karnego – sprawy związane z popełnianiem przestępstw i wykroczeń, np. znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną , groźba karalna, pobicie, oszustwa etc.
Z prawa cywilnego - ubezwłasnowolnienie osoby z zaburzeniami psychicznymi (która np. zaciąga długi), rozdzielność majątkową małżonków z mocą wsteczną, z których jeden jako osoba chora trwonił/trwoni majątek i zaciąga długi, egzekucja należności wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi lub jej rodziny (umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – wnioski do komornika i sądu, skargi na działania komornika do sadu, powództwo przeciwegzekucyjne do sądu, majątek wyjęty spod egzekucji na mocy ustawy etc.).
Z prawa administracyjnego - np. przymusowe umieszczenie osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakładzie psychiatrycznym, badania lekarskie, leczenie w szpitalu zamkniętym, zgoda pacjenta i rodziny na leczenie, zgoda sądu; inne sprawy: renty i świadczenia socjalne ze strony państwa, pomoc materialna etc.).
Porady są bezpłatne, ale fundacja Stabilo, by działać potrzebuje wsparcia: nr konta 19 1370 1200 0000 1701 5143 8300. Nawet małe wpłaty są bardzo istotne. Z góry dziękujemy.

Polityka prywatności|Regulamin