[W A Ż N E] Ogólnopolski program "Droga Do Siebie" - druga edycja

Rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Droga Do Siebie”, dotyczącego schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. W ramach programu 16 organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz osób chorych psychicznie zainauguruje cykl warsztatów dla rodzin i pacjentów. Zorganizowane zostaną również warsztaty superwizyjne dla terapeutów.

Program edukacyjny DROGA DO SIEBIE opracowano dla osób chorych na dwa główne typy psychoz: schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową (maniakalno-depresyjną). Problemy i stany emocjonalne towarzyszące obu zaburzeniom dotyczą nie tylko pacjentów, ale także ich otoczenia, dlatego program kierowany jest również do bliskich i przyjaciół osób chorych oraz do psychiatrów oraz psychoterapeutów, którzy odgrywają kluczową rolę w wyznaczaniu kierunku leczenia.

Celem Programu jest edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w poznawaniu psychozy i metod leczenia, w radzeniu sobie z trudnościami choroby, w uzyskiwaniu integracji z samym sobą i z otoczeniem, i w efekcie w osiąganiu lepszej jakości życia. Rodzinie i przyjaciołom treści programowe mają podpowiedzieć, jak postępować, gdy ktoś bliski choruje na chorobę psychiczną, jak go wspierać, jak się komunikować, aby razem z nim mierzyć się z zaburzeniem, oraz jak samemu radzić sobie w trudnych sytuacjach. W przekazie do specjalistów przedstawiono zasadność stosowania przymierza terapeutycznego oraz znaczenie relacji pacjent – psychiatra – psychoterapeuta – rodzina w powodzeniu terapii.

Idea Programu opiera się na koncepcji przymierza terapeutycznego, które jest podstawą specyficznej relacji psychoterapeutycznej między chorym a terapeutą. Jedną z intencji programu jest również pokazanie, jak duże znaczenie dla powodzenia terapii mają relacje rodzinne, oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Leczenie osoby chorej psychicznie jest bowiem znacznie skuteczniejsze, gdy odbywa się we współpracy z rodziną. W procesie terapii zawiązuje się wtedy swoisty sojusz, w ramach którego wszystkie strony razem sprzymierzają się przeciwko chorobie, tworząc trójprzymierze.


Zobacz pełny harmonogram warsztatów dostępny TUTAJ.
Czytaj więcej na stronie internetowej programu: http://www.drogadosiebie.pl/
.

   
Polityka prywatności|Regulamin