Zaburzenia afektywne

POLECAMY KSIĄŻKI

TERAPIA POZNAWCZA DEPRESJI OPARTA NA UWAŻNOŚCI. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów

Teasdale John,  Segal Zindel

Jest to znakomity opis tego, jak badacz kliniczny dochodzi do opracowania metody leczenia. Chociaż zastosowany tutaj sposób myślenia ma służyć opracowaniu podręcznika do terapii, który może być pomocny wielu ludziom, ten sam rodzaj myślenia jest potrzebny w opracowaniu metod leczenia dla indywidualnych pacjentów przystępujących do terapii…

ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Terapia poznawczo-behawioralna

Basco Ramirez Monica
Podręcznik pełen jest przykładów i opisów przypadków. Został zaprojektowany tak, by uwzględnić złożoność procesu leczenia trudnych, przewlekłych zaburzeń. W tym wydaniu dawny protokół dwudziestu sesji terapii (w dodatku na końcu książki) został zastąpiony nowym, bardziej elastycznym modelem oceny i procesu leczenia.

SERCE W ROZUMIE. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu

Kolańczyk Alina,  Jankowska Aleksandra

Książka wpisuje się w nurt najnowszych odkryć psychologii procesów poznawczych, a mianowicie związanie w jedno serca i rozumu oraz wykazanie, że "zimny" rozum nie istnieje. Autorzy nie ograniczają się do omówienia jednej kategorii zjawisk, ich praca oprócz procesów odbioru informacji obejmuje także procesy pamięciowe, procesy oceniania, podejmowania decyzji i twórczości.

Polityka prywatności|Regulamin